Nesklánějme se před zlobou a intrikářstvím !

Hon na milionáře aneb chyťte si svého milionáře

29.07.2009 13:42

Státní schodek nabírá neskutečných rozměrů. V historických tabulkách bude letošní rok figurovat na nejvyšší příčce. Až se nás vnuci budou dotazovat, jak je možné, že jsme nechali toto zadlužení nechat dojít tak daleko, budeme jen těžko vysvětlovat, že my jsme za to vlastně nemohli – za to mohli „ONI“. Otázkou je, koho si pod škatulkou „ONI“ představit a koho do této skupiny zařadit.

Můj názor je, že si za tuto situaci můžeme my všichni, kdo jsme občany tohoto státu a kdo má volební právo. My všichni můžeme svým hlasem rozhodnout, koho pošleme do vlády a kdo nám bude rozdělovat naše společné peníze, kdo bude měnit a novelizovat naše zákony, kdo bude rozhodovat o výši našich daní, o privatizaci toho mála, co ještě tento stát vlastní, a nad čím má ještě alespoň malou kontrolu a ….

 Je třeba se jen zamyslet nad tím, co naši politikové nabízejí v nadcházejícím politickém boji, jaká populistická hesla se objevují na jejich reklamních plakátech a koho nakonec pošleme do parlamentu.

Neustále se dovídáme, že je třeba tuto situaci okamžitě řešit a to razantními kroky. Co si pod tím představit?

Jedna strana navrhuje seškrtat výdaje jednotlivých ministerstev na příští rok. Ano, proč NE, ale … ? Proč nezačít nejdříve tím, že se zamyslíme, jestli skutečně potřebujeme veškerá ministerstva, veškeré státní úřady, jestli skutečně potřebujeme tak robustní státní aparát, který neustále narůstá a nabírá neskutečných rozměrů. Než škrtneme výdaje na příští rok např. pro zdravotnictví, které je základem dobře fungující společnost a všechny strany mají problematiku zdravotnictví ve svém programu, zamysleme se, jestli není možné zjednodušit, zprůhlednit chod tohoto resortu. Jestli není možné zredukovat personální obsazení a zefektivnit chod jednotlivých položek. Tento přístup by měl být základem pro všechna ministerstva. Tady by se mělo začít, pak teprve škrtat!

Jiná strana navrhuje snížení dávek sociálního zabezpečení. To by znamenalo snížení přídavků na dítě, zmrazení důchodů a …. Nebylo by lepší opět začít redukcí státního aparátu a upravit přerozdělování sociálních dávek nepřizpůsobivým skupinám? Zde dochází k demotivaci občanů, kteří chtějí pracovat, chtějí se podílet svou aktivitou na vyšší úrovni naší společnosti na úkor občanů, kteří se neustále „vezou“ a jejich aktivita je pouze v jednom dni v  měsíci, kdy se rozdávají tyto dávky.

Jinou demotivací je návrh o zavedení vyšší 38% daně pro občany, kteří svou schopností a aktivitou jsou schopni vydělat kapitál ve výši 1,2 miliónu ročně. Proč tyto schopné lidi demotivovat a dávat jim další důvod k přesunutí svého podnikání mimo Českou Republiku? Proč mají být aktivní a schopní lidé diskriminovaní na úkor neschopných lidí? Budeme tímto rozhodnutím pořádat hony na milionáře? 

Chceme skutečně fungující a prosperující stát? Pokud ano, zamysleme se nad tím, kdo bude rozhodovat o nás, o našich dětech, o naší budoucnosti v nejbližším období po volbách a využijme svůj volební hlas ať, můžeme svým vnukům se vztyčenou hlavou odpovědět na otázku „Proč?“.

Slabšího neposílíme tím, že oslabíme silnějšího! (William J. H. Boetcker)

Kraus Ludvík

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode