Nesklánějme se před zlobou a intrikářstvím !

Na přechodech číhá nebezpečí !

16.02.2010 11:52

 

Na přechodech číhá nebezpečí !

10.02.2010 14:57

 

Na přechodech číhá nebezpečí !

Po úpravě zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy došlo k úpravě přednosti účastníků silničního provozu na vyznačených přechodech pro chodce se očekávalo snížení počtu nehod zaviněné srážkou motorového vozidla s chodcem.

Bohužel tato úprava nebyla zcela pochopena, hlavně z řad chodců, kteří si výklad této úpravy vyložili jako absolutní přednost před ostatními účastníky silničního provozu.

Nadále dochází k častým tragickým nehodám, kdy jsou postiženými hlavně děti a starší lidé. Právě u těchto skupin je třeba obezřetně předvídat neočekávané chování na označených přechodech a ne jen zde.

Je třeba se také zamyslet, jestli stálá vysoká nehodovost je způsobená jenom špatným vyložením úpravy zákona nebo jde také o další aspekty, které přispívají k tomuto vysokému číslu nehodovosti.

Občané Vratimova si určitě vzpomenou na loňskou prosincovou tragickou událost, která se odehrála na přechodu před městským úřadem na ulici Frýdecká, kdy byla v ranních hodinách sražená starší žena .

Nevím, jaké byly přesné okolnosti této nehody, nicméně jako účastník silničního provozu v pozici řidiče musím konstatovat, že označení přechodů v našem městě jsou nedostačující. V případě, že dojde ke snížené viditelnosti (mlha, déšť, sněžení) a toto snížení viditelnosti je při ranní dopravní špičce nebo v odpoledních hodinách, jsou tyto místa doslova časovanou bombou, kdy se pouze čeká na další tragédii.

Z mého pohledu, je dalším velmi nebezpečným místem přechod pro chodce na začátku ulice Frýdecká po pravotočivé zatáčce z ulice Buničitá. Řidič dodržující předepsanou rychlost v obci nevidí za zatáčku a přestože je svislou značkou informován o blížícím se přechodu, často zde dochází k rychlé změně rychlosti při náhlém zastavení při vstup chodce do prostoru vozovky. Tento přechod je velice blízko této křižovatky. Z pohledu chodce, který se snaží tuto komunikaci na vyznačeném přechodu přejít, jde o loterii typu „Ruská ruleta“.

Jsem přesvědčený o tom, že jakákoliv investice vedená k větší bezpečnosti osob na pozemních komunikacích v našem městě je zanedbatelnou částkou ve srovnání se zdravím popř. životem osob, kteří se stanou účastníky takovéto nehody.

Je mnoho způsobů jak takováto místa ošetřit a tím předcházet těmto událostem. V naší zemi je však pravidlem, že se musí nejdříve stát několik tragických situací s následkem smrti, než se daným problémem začne někdo zabývat.

Není lepší dopředu předvídat a předcházet těmto událostem ?

Budu apelovat na současné zastupitelstvo a zastupitelstvo budoucí, aby se co nejdříve začali zabývat v prvé řadě bezpečností obyvatel Vratimova a začali s předstihem řešit tuto problematiku.

                                                                                                                             Mgr. Ludvík Kraus (TOP09)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode