Nesklánějme se před zlobou a intrikářstvím !

Odzvonilo klasickým žárovkám

10.07.2009 14:32

 Mladší generace se pravděpodobně přestane učit o vynálezci klasické žárovky s wolframovým vláknem Thomasu Alvu Edisonovi. Jeho 140 let starý vynález, který ovlivnil způsob života mnohých generací se bude pomalinku vytrácet z pultů obchodů a nadcházející generace již nebude znát tento druh zdroje světla, stejně jak neznají důvod, proč mají některé telefony přívodní šňůru a nedá se s nimi volně pohybovat.

Z nařízení Evropské komise vyplývá, že obchodníci začnou od podzimu tohoto roku stahovat nejprve stowattové a matné žárovky a postupně budou odstraněny žárovky nižších výkonů včetně žárovek halogenových.

Evropská komise postavila tento krok na argumentu ochrany životního prostředí. Je tento důvod skutečně pravdou? Není v celé této věci něco jiného, nečistého, něco populisticky sestaveno tak, aby profitovali jedinci, nikoliv společnost jako celek ?

Ano, souhlasím s tím, že životní prostředí je třeba chránit, je třeba sledovat procesy, které je nejvíce zatěžují, je třeba nahrazovat zastaralé technologie novými, abychom tak do ovzduší vypouštěli méně škodlivých látek. Nicméně argument zlepšení životního prostředí, který je opřen o náhradu klasických žárovek úspornýma a tím ušetření několika megawatt elektrické energie je sice pravdivý, ale …

Je třeba se na tento problém podívat z obou stran.

Úsporná žárovka má dvakrát až třikrát nižší energetickou zatížitelnost při větší svítivosti. To je fakt, který není třeba vyvracet. Snížíme tím spotřebu elektrické energie, snížíme tím i její výrobu ? Bude se vyrábět méně elektrické energie ? Pokud ano, budou náklady na její výrobu nižší? Podle mého názoru tímto krokem dojde k menšímu odběru elektriky, náklady zůstanou stejné  a elektrická energie se tím bude muset zdražit.

Pokud dojde ke snížení výroby elektrické energie - tzn. dojde ke snížení spalování fosilních paliv a tím ke snížení vypouštění skleníkových plynů do ovzduší dojde skutečně ke zlepšení životního prostředí ?

Musíme si uvědomit několik faktů - úsporná žárovka není postavena pro krátkodobé zapínání a vypínání. Její plný výkon se projeví až po 2 až 5-ti minutách. Pokud s ní budeme častěji blikat, její životnost klesá na úroveň klasických žárovek. S rostoucím počtem odsvícených hodin klesá její účinnost. Bude sice svítit déle, ale při klesající svítivosti, což má za následek její  výměnu  dříve, než úplně přestane svítit. Využije se tedy plně její delší životnost ?

Úsporné žárovky jsou plněny toxickým plynem rtuti. Proč bylo zakázáno používání klasických teploměrů právě kvůli nebezpečí jedovaté rtuti a teď je nám vnucováno používat žárovky s tímto plynem? Je vyřešen sběr těchto již nefunkčních žárovek, nebo se budou, tak jak jsme zvyklí, házet do komunálního odpadu a při jejich rozbití vypouštět jedovatý plyn do ovzduší?

Pokud má úsporná žárovka poškozenou vnitřní ochrannou vrstvu, prochází ven ultrafialové záření. Při osvětlování většího prostoru by to až tak nevadilo, ale při použití takové žárovky u noční lampičky, může dojít k poškození zraku.

Z důvodu zvýšení poptávky po úsporných žárovkách dochází v Číně, a nejen tam, k otevírání nových nebo již zavřených povrchových dolů pro těžbu rtuti. 

Rtuť je velice nebezpečná a jedovatá látka, proto nerozumím tomu, že dostáváme příkazem hromadně používat tyto žárovky bez možnosti se svobodně rozhodnout jakou cestou jít.

Ptám se proto: „Je nařízení Evropské komise o postupném stahování klasických žárovek z prodeje skutečně rozhodnutí, které má zlepšovat životní prostředí a tudíž naše zdraví ? “

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode