Už v roce 2014 se očekává ve všech regionech převaha počtu seniorů nad dětmi, přičemž rozdíl mezi počty občanů po 65. roce věku a počty dětí do 14 let se bude výrazně prohlubovat. Kolem roku 2030 bude na dvě stě seniorů připadat sto dětí, v roce 2065 se poměr zvýší na 245 až 354 důchodců na 100 dětí.

„Odhad demografického vývoje jen potvrzuje, že nejperspektivnějším oborem budou v budoucnu služby pro seniory. Pokud se radikálně nezmění systém důchodového pojištění, nastanou velké problémy i s vyplácením důchodů,“ potvrdila Právu socioložka Martina Hronová.

Průměrný věk prvorodiček se bude v Česku za několik let pohybovat mezi 30 a 32 roky. Třiceti- a víceletých rodiček bude tradičně nejvíce v Praze. Hlavní město tradičně vykazuje největší podíl osob starších 65 let a současně nejnižší počet dětí.

Počet obyvatel podrží cizinci

Bude se rodit i stále méně Čechů a Češek, rekordní počet 105 tisíc dětí, které se narodily v roce 2008, už nebude do roku 2065 překonán. Naopak, pokud se srovná počet narozených a zemřelých, po roce 2016 více Čechů ročně zemře, než se narodí.

Počet obyvatel však poroste, zásluhu na tom budou mít ale přistěhovalci. Bez podílu přistěhovalců a jejich dětí by se počet obyvatel všech krajů do roku 2065 snížil o 13 až 23 procent. Nejrazantněji by ubylo původních obyvatel Prahy.

Největší naději dožít se vysokého věku mají obyvatelé kraje Vysočina a v Královéhradeckém kraji. Naopak nejhorší situace je v kraji Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském.

Kdyby nebylo očekávaného přílivu cizinců, snížil by se například počet obyvatel Libereckého kraje ze současných 437 tisíc na 379 tisíc, odhadují analytici ČSÚ.

Věk se prodlouží

Politici, kteří chtějí prodlužovat odchod do důchodu ještě dál až za hranici 65 let, mohou publikaci jen přivítat. Potvrzuje totiž jejich odhady. Podle prognózy statistiků se ve všech krajích republiky bude prodlužovat věk dožití.

V roce 2065 by měl být například průměrný věk dožití u mužů narozených v tu dobu v Praze 88 let, žen dokonce 91 let, v jiných krajích by se podle prognózy měl u mužů pohybovat mezi 86 až 87 let, u žen mezi 90 a 91 roky.

Věkové složení obyvatel podle krajů (bez migrace)
  Rok 2009 rok 2066
Kraj 0–14 let 65 let a starší 0–14 let 65 let a starší
Praha 189 668 258 888 102 342 361 855
Středočeský 183 490 175 369 131 782 347 548
Jihočeský 91 361 94 248 64 259 184 013
Plzeňský 78 805 86 754 55 926 160 666
Karlovarský 44 939 42 119 31 123 87 218
Ústecký 126 837 111 074 93 226 227 980
Liberecký 64 521 60 702 49 487 127 283
Královéhradecký 79 228 86 858 59 626 162 244
Pardubický 74 997 77 795 56 449 150 919
Vysočina 74 907 78 266 56 894 155 683
Jihomoravský 158 728 178 198 121 913 332 652
Olomoucký 90 741 97 156 63 857 186 546
Zlínský 82 609 91 512 56 002 170 387
Moravskoslezský 178 735 180 942 126 064 352 882
Zdroj ČSÚ